top of page

•Natural
•Eco Friendly •Design

indy-arch-png.png

    ผลิตภัณฑ์ไม้เทียมสังเคราะห์ เกรดพรีเมี่ยม ผลิตจากวัสดุทดแทนไม้ สัมผัสความเป็นธรรมชาติเสมือนจริง ยี่ห้อ Indy Arch ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ WPC คุณภาพสูง ราคาถูก ทีมช่างประสบการณ์งานกว่า 15 ปี ยินดีให้บริการ

• WPC Decking - ไม้พื้น
• WPC Ceiling - ไม้ฝ้า
• WPC Wall - ไม้ผนัง
• WPC Lath - ไม้ระแนง

Photo - Project Ref-02-01
Photo - Project Ref - Kuala lumper-01
Photo - Project Ref-04-01
Photo - Project Ref-03-01
Photo - Project Ref-06
Photo - Project Ref -Healthland-03-01
KEEN SRIRACHA-05
Photo - Project Ref - The Politan Aqua (Condo)-04-01
bottom of page